Pirkimo taisyklės

Vilnius, 2021-09-01

Elektroninės prekybos sistemos www.canni.lt pirkimo taisykles reglamentuoja ši Sutartis:

1. Bendrosios nuostatos

Ši Sutartis yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir www.canni.lt elektroninės prekybos sistemos, kurią administruoja įmonė UAB „EILORITA“, įmonės kodas 123943687, adresas Rygos g. 15, Vilnius (toliau Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau Elektroninė parduotuvė).

2. Sutarties galiojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą į nurodytą el.pašto adresą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkėjas sutinka, kad Sutartis laikoma įvykdyta, kai Pardavėjas išsiunčia prekes Pirkėjui.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje, laikydamasis šioje sutartyje nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų savo duomenų patikimumą ir tikrumą. Pirkėjas turi teisingai įrašyti savo el.pašto adresą, pristatymo adresą, pašto indeksą, mobilaus telefono numerį. Pirkėjas supranta, kad jeigu dėl klaidingai nurodytų duomenų prekių siunta nebuvo pristatyta, arba Pirkėjas nepriimė siuntos nurodytu adresu dėl įvairių priežasčių, tai nėra Pardavėjo atsakomybė ir visas pakartotino siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, vykdomus Elektroninėje parduotuvėje.

3.4. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie visus savo duomenų pasikeitimus savo registracijos formoje, t.y. nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti Pardavėjui elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

3.5. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti Sutarties su Elektronine parduotuve, apie tai pranešdamas pardavėjai raštu per 12 valandų nuo užsakymo sudarymo.

3.6. Pirkėjas negali be pateisinančios priežasties atsisakyti priimti užsakytas prekes. Jeigu taip atsitinka, pirkėjas pats turi padengti visas siuntimo išlaidas.

3.7. Pirkėjas sutinka su Pirkimo taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje ir jų laikysis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1.Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.2. Pardavėjas, atsiradus ypatingoms aplinkybėms , turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias taisykles.

4.5. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.6. Pardavėjas sudaro visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis

paslaugomis.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

5.1. Prekės užsakomos Elektroninėje parduotuvėje

5.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas pildo užsakymo anketą bei apmoka už prekes, naudojantis Elektroninėje parduotuvėje įdiegtomis mokėjimo sistemomis.

5.3. Apie užsakytas prekes Pirkėjas informuojamas užsakymo anketoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.4. Prekių pristatymo kaina nėra įskaičiuota į prekių kainą.

6.Prekių ir pinigų grąžinimas

6.1. Dėl kompiuterio ar monitoriaus savybių ir (ar) nustatymų prekių vaizdas elektroninėje parduotuvėje gali atrodyti kitaip, nei originalas. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo sprendimus, priimtus tokiose situacijose. 

6.2. Pretenzijos dėl prekių kokybės priimamos, jeigu prekė buvo naudota griežtai pagal naudojimo instrukcija ir neatliko savo funkcijų. Instrukcija nurodyta ant prekės etiketės, prekės aprašyme arba prekės naudojimo instrukcijoje. 

6.3. Jeigu prekė yra sugadinta ( pažeista pristatymo metu arba yra brokuota), Pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti tokia pačia kokybiška preke arba pasiūlyti analogišką prekę, arba grąžinti pinigus. 

6.4. Pirkėjas, gavęs pristatymo metu sugadintą prekę, privalo kreiptis į www.canni.lt personalą elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais per 2 darbo dienų nuo užsakymo pristatymo dienos. Gavęs Pirkėjo laišką dėl sugadintos prekės grąžinimo, elektroniniu paštu Pardavėjas atsiunčia prekių grąžinimo aktą, kurį Pirkėjas turi užpildyti ir atsiųsti el. paštu.

6.5. Pažeistos pristatymo metu arba brokuotos prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

6.6. Jeigu prekė yra KOKYBIŠKA, bet nepatinka Pirkėjui, tokiu atvėju Pirkėjas per 14 dienų nuo užsakymo pristatymo dienos gali grąžinti prekę ir apmokėti pristatymo išlaidas.

6.7. Prekės turi būti nenaudotos, geros prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.. Grąžinant prekę Pirkėjas turi pateikti garantinį taloną (jei jis buvo išduotas), užpildytą prekių grąžinimo aktą, prekės pirkimo čekį arba sąskaitą. Grąžinama prekė turi būti sudėta į apsauginę (transportavimo) pakuotę.

6.8. Jeigu bus nustatyta, kad grąžintos prekės ATITINKA 6.7. taisyklių punkto reikalavimus, tai pinigai bus pervesti Pirkėjui į prekių grąžinimo akte nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo.

6.9. Jei bus nustatyta, kad grąžintos prekės NEATITINKA 6.7. taisyklių punkto reikalavimus, tokiu atveju yra galimas tik dalinis pinigų sugrąžinimas.

6.10. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, taip pat susiję su Sutartimi ar jos vykdymu, sprendžiami derybomis tarp šalių. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Prekių pristatymas

7.1.Visi galimi Prekės pristatymo būdai, kainos ir kitos sąlygos  nurodomos www.canni.lt Krepšelyje prieš užsakymo patvirtinimą.

7.2.Jeigu užsakymas padarytas iki 12:59 darbo dienomis, tai jis bus atiduotas kurjeriui tą pačią dieną.

7.3. Jeigu užsakymas padarytas po 13:00 darbo dienomis, tai jis bus atiduotas kurjeriui kitą darbo dieną.  

7.4.Pardavėjas išsiunčia prekes tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas.

7.5.Pardavėjas ir Pirkėjas sutinka, kad užsakymas yra užbaigtas, kai yra perduotas kurjeriui.

7.3.Jeigu Pirkėjui pristatoma prekė pažeistoje pakuotėje, Pirkėjas turite teisę nepriimti jos iš kurjerio.

Tokiu atveju prekė bus grąžinta į elektroninę parduotuvę, o Pirkėjui pristatyta nauja prekė be papildomų

išlaidų. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

8. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje parduotuvėje www.canni.lt esančiais kontaktais.

9. Privatumas

Visa Pirkėjo informacija įvesta i www.canni.lt elektroninę parduotuvę yra privati, todėl jokia Pirkėjo pateikta informacija nebus viešai publikuojama ar platinama. Kai kuri informacija (Pirkėjo adresas, vardas, pavardė, telefono numeris) yra perduodama kurjerių tarnyboms, kad šie sėkmingai ir laiku galėtų pristatyti prekes Pirkėjui. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informacija teisėsaugos institucijoms, jei tai nepažeidžia LR įstatymų.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2. Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.3. Visi tarp Kliento ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.

10.4. Šios sutarties originali versija sudaryta lietuvių kalba.

UAB EILORITA